Edyta Pijet-Migoń

dr, adiunkt Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Specjalistka w zakresie geografii ekonomicznej, w szczególności problematyki transportu lotniczego i wpływu rozwoju transportu na turystykę. Praktyk branży turystycznej, przez kilkanaście lat związana z kluczowymi biurami podróży specjalizującymi się w obsłudze turystyki biznesowej. Zainteresowania badawcze: pasażerski transport lotniczy, nowe trendy w turystyce, produkt turystyczny i promocja w turystyce, turystyka biznesowa.

Liczba opublikowanych utworów: 1

Zmiany rynku lotniczych przewozów pasażerskich w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej