Andrzej Klonder

prof. w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych UKW w Bydgoszczy, gdzie kieruje Katedrą Historii Kultury. Zainteresowania badawcze: standardy i normy zachowań w różnych środowiskach, historia kuchni i jedzenia, społeczne czynniki kulturotwórcze w dziejach sztuki polskiej, życie codzienne szlachty polskiej w XVI-XVIII wieku. Autor m.in.: "Napoje fermentacyjne w Prusach Królewskich w XVI-XVII wieku" (1989); "Wszystka spuścizna w Bogu spoczywającego: majątek ruchomy zwykłych mieszkańców Elbląga i Gdańska w XVII wieku" (2000); "Cywilizacja prowincji Rzeczypospolitej szlacheckiej" (współredakcja: 2004).

Liczba opublikowanych utworów: 2

Browarnictwo w Prusach Królewskich: (2 połowa XVI-XVII w.)

Napoje fermentacyjne w Prusach Królewskich w XVI-XVII wieku: produkcja, import, konsumpcja.