Andrzej Kansy

dr nauk o polityce. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Łódzkim oraz studia podyplomowe w zakresie marketingu i zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie. Adiunkt w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, dyrektor Biura Zarządu Towarzystwa Naukowego Płockiego. Redaktor naczelny „Rocznika Towarzystwa Naukowego Płockiego”. Członek zespołu ds. ewaluacji i monitoringu "Ogólnopolskiego Programu Kształcenia Kadr Sportowych". Zainteresowania badawcze: historia i kultura Mazowsza, polskie czasopisma regionalne i lokalne, rozwój gospodarki krajowej po 1989 r. Autor m.in.: "Stulecie Gombrowicza" (współredaktor: 2004); "Przedsiębiorczość polska w warunkach Unii Europejskiej: wyzwania w świetle transformacji ustrojowej" (współredaktor: 2005); "Skarby Towarzystwa Naukowego Płockiego" (współredaktor: 2005).

Liczba opublikowanych utworów: 1

Na marginesie swobody: "Notatki Płockie" (1956-2011): historia i polityka